iŽabka » Oznámení
Otevřeno denně
6.00 - 23.00 hod.
Open Daily
6.00 - 23.00 h
Otevřeno denně
6.00 - 23.00 hod.
Open Daily
6.00 - 23.00 h

Oznámení

Informace společnosti Tesco Franchise Stores ČR s.r.o. k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti či sporu, týkajících se nákupu zboží nebo poskytování služeb v našich prodejnách, se zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může spotřebitel spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz. V případě nespokojenosti či sporu, týkajících se platebních služeb poskytovaných v našich prodejnách (např. služba placení složenek), se zákazník může obrátit na finančního arbitra, který je subjektem mimosoudního řešení sporů z této oblasti. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra naleznete na internetové adrese finančního arbitra: www.finarbitr.cz.


Menu

Sociální sítě

Facebook LinkedIn Youtube

Kontakt

Tesco Franchise Stores ČR s.r.o.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

Expanze: expanze@izabka.cz
Franchising: franchizing@izabka.cz
Provoz: provoz@izabka.cz
Nákup: nakup@izabka.cz
Marketing a PR: marketing@izabka.cz
Copyright © 2017 HUGmarket Czech Republic.